Kvalitet & miljö

KylClimat Tech AB är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

 

Vi är ackrediterade av Swedac för trycksättning med gas. Vi är certifierade för installation och kontroll av kyl och värmepumpssystem.

 

Vår miljö och kvalitetspolicy:

KylClimat installerar, servar och reparerar kyl- och värmeanläggningar tekniskt optimerade för kundens applikationer.

Vårt mål är att alltid stå för korta ledtider och säkra leveranser av produktionsriktiga detaljer. Inom organisationen jobbar vi mot principen noll fel både inom kvalitets- och miljöområdet.

All rights recerved by KylClimat AB

Design By Ekstrom Sign & Design